PREZENTARE LEASING DE PERSONAL

       “FORMATIV” este partenerul de afaceri care vede succesul dumneavoastră ca pe propriul succes. Apelând la serviciile noastre economisiţi Bani, Timp şi Energie !

Sunt situaţii în care aveţi nevoie urgentă de personal pe o perioadă determinată, dar planul de personal nu vă permite această încadrare, sau, nu aveţi timpul necesar pentru a vă ocupa de toate formalităţile pe care le implică o recrutare de acest gen.

                  Leasing-ul de personal reprezintă soluţia ideală pentru a evita situaţiile de criză.

În aceste situaţii puteţi apela cu încredere la serviciile oferite de noi, punându-vă la dispoziţie angajaţii societăţii noastre. Noi ne vom ocupa de toate formalităţile necesare pentru a ne asigura că aceştia vor desfăşura activitatea solicitată de dumneavostră cu maximum de profesionalism.

Folosirea personalului temporar îmbunătăţeşte managementul resurselor umane deoarece vă oferă competenţă îmbinată cu flexibilitate. Personalul nostru lucrează pentru dumneavoastră şi conform instrucțiunilor date de dumneavoastră, dar, sunt angajaţi la noi prin contract de muncă, traversând astfel perioadele în care aveţi nevoie de personal suplimentar. Ca rezultat al competenţelor serviciilor oferite de consultanţii noştri, vă oferim soluţii personalizate şi individualizate.

 CUM SE NAŞTE NEVOIA DE PERSONAL ÎN SISTEM LEASING ?

Pentru foarte multe firme, dinamica activităţii nu este liniară. Există perioade relativ slabe şi perioade de boom, când nevoia de personal suplimentar este acută şi, pe cale de consecinţă, trebuie să se facă recrutări masive. Cum aceste perioade de creştere nu au o mare întindere în timp (în general, durează de la trei până la 18 luni), departamentele de resurse umane ale angajatorilor suferă puternic din cauza fluctuaţiei şi a măririi cu mult peste medie a volumului de muncă. În plus, gestionarea bruscă a unui surplus de angajaţi, iar apoi renunţarea la aceştia poate crea dificultăţi în buna funcţionare a unei organizaţii.

O altă situaţie în care se recurge la împrumutul de personal este atunci când marile companii au o politică riguroasă de aprobare şi bugetare a unor posturi noi, iar flexibilitatea este mai scăzută decât într-o companie mai mică. Dacă durează mult până când se aprobă o anume poziţie, dar compania are nevoie de omul respectiv pentru că business-ul o cere, o variantă este de a lua persoana respectivă şi de a o trece pe ştatul de plată al unei companii de leasing de personal. Apoi, după un anumit timp, angajaţii pot fi înregistraţi la compania care i-a contractat.

Acest lucru poate fi un beneficiu dacă firma în cauză se hotărăşte să renunţe la o parte dintre angajaţi temporar, pentru că nu va fi nevoie să se preocupe de procedurile de desfacere a contractelor de muncă.

 

DE CE ESTE AVANTAJOS LEASING-UL DE PERSONAL ?

 • Unul dintre avantajele principale poate fi faptul că, dacă o companie are 50 – 100 de oameni în plus faţă de schema sa, şi nu are resursele interne necesare administrării acestui personal, poate găsi soluţia apelând la leasing-ul de personal;
 • Un alt avantaj al acestui serviciu este legat de direcționarea cheltuielilor care, în cazul leasing-ului de personal, intră pe bugetul pentru servicii, care este avantajos atât din punct de vedere financiar, cât şi din punctul de vedere al înregistrărilor, al raportarilor;
 • Înlocuirea temporară a unor angajaţi (pe perioda concediului de maternitate, medical, odihnă, studii etc.);
 • Activităţi sezoniere sau vârfuri de activitate cu durată limitată;
 • Firma este în curs de înfiinţare sau nu are entitate legală în România;
 • Asigurarea necesarului de angajaţi peste schema de personal existentă;
 • Eliminarea timpului pierdut pâna la aprobarea unui nou post în organigramă.

 

CE OFERĂ “FORMATIV”

Oferă Beneficiarului, raportări periodice referitoare la contractul de leasing:

 • Evoluţia procesului de angajare;
 • Conţinutul contractelor de muncă încheiate cu salariaţii temporar;
 • Expirarea duratei misiunii angajatului temporar cu minimum 24 de ore înainte;
 • Prevederile şi reglementările legale presupuse de eventualele modificări ale contractului de leasing;
 • Repartizarea unui personal instruit, pentru o perioadă lungă, sau, scurtă de timp în toate domeniile şi pentru toate posturile;
 • Ocuparea rapidă a posturilor cu personal aflat în baza de date;
 • Angajaţi motivați datorită managementului individual al postului.

 

RECRUTARE / SELECȚIE / PLASARE PERSONAL

                “FORMATIV” este o Agenţie de Resurse Umane, oferind soluţii complete de personal, în domeniul HORECA.

             Agenţia oferă Manageri evenimente, Şefi sală (Maitre D’Hotel), Somelieri, Barmani, Ospătari (Chelneri), Ajutori de ospătar, Bucătari, Ajutori de bucătar, Cofetari, Hostesses, Lucrători în comerţ (Vânzători).

                 Agenţia noastră vă ajută să găsiţi şi să coordonaţi profesionişti motivaţi şi de încredere. Noi recrutăm personalul, îl testăm şi evaluam, îl pregătim (doar la cererea Angajatorului) şi dezvoltăm scheme de beneficii şi compensaţii. Găsirea celor mai buni specialişti în domeniul dumneavoastră de activitate poate fi o sarcină dificilă care necesită mult timp, resurse importante şi nu întotdeauna se încheie cu succes. Solicitarea ajutorului unui expert, nu este doar o recomandare ci o necesitate.

Aşteptările şi calitatea serviciilor pe care le oferim sunt o provocare şi o oportunitate pentru a dovedi competenţa echipei FORMATIV”.

Obiectivul colaborării noastre este de a va asista în găsirea celor mai bune soluţii în domeniul Resurselor Umane. Pentru aceasta, analizăm cu atenţie cerinţele dumneavoastră, efectuăm analiza postului, creionăm profilul ideal al candidaţilor, identificăm, contactăm, evaluăm şi convingem candidaţii care corespund profilului şi vă asistăm la luarea deciziei potrivite. Colaborarea cu firma noastră presupune semnarea unui contract în baza căruia se convine asupra condiţiilor contractuale, respectiv: durata contractului, obligaţiile FORMATIV” şi ale partenerului de afaceri conforme cu legislaţia muncii în vigoare , garanţii, confidenţialitate şi tarife sau modalitatea de lucru agreată de ambele părţi.

Durata contractului poate varia între 24 ore şi 3 luni sau un sezon, de la semnarea acestuia, fiind luate în calcul mai multe aspecte, implicit şi negocierea dintre părţile contractante.  În cazul derulării normale a proiectului, veţi primi un raport verbal, sau, scris, referitor la candidaţii care întrunesc cerinţele dumneavoastră, în cel mai scurt timp posibil.

Tarifele noastre pot varia în functie de domeniul de activitate, gradul de dificultate al procesului de recrutare, nivelul de testare şi evaluare psihologică şi profesională, durata garanţiei pe care o oferim, referintţe şi nu în ultimul rând gradul de urgenţă avut de solicitarea dumneavoastră.

Gratuit: se oferă consultanţă prealabilă campaniei angajatoare.

             Agenţia oferă pentru serviciul de Recrutare şi Selecţie o garanţie, pentru candidaţii angajaţi de dumneavoastă. În cazul în care candidatul angajat nu reuseşte să îndeplinească cerinţele postului sau părăseşte societatea angajatoare în perioada garanţiei din motive care nu depind de angajator, ne asumăm responsabilitatea înlocuirii acestuia în aceleasi condiţii contractuale  şi fără taxe suplimentare.

 

PRINCIPALELE AVANTAJE ALE ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE

 • Definirea exactă a profilului candidatului, a fişei postului şi a condiţiilor de angajare conforme cu legislaţia română/comunitară în vigoare;
 • Stabilirea contactelor cu persoanele care corespund cerinţelor clienţilor;
 • Desfăşurarea interviurilor şi a testelor psihologice (testele psihologice se efectuează doar la cererea angajatorului);
 • Prezentarea unui raport cuprinzând aprecieri făcute în urma interviurilor, analizei CV-ului, a testelor de personalitate şi a referinţelor adunate;
 • Recomandarea candidaţilor;
 • Organizarea interviurilor, în cazul în care angajatorul doreşte să folosească o modalitate de intervievare prealabilă hotărârii în vederea angajării (faţă în faţă, dacă există posibilitatea, prin telefon, video call, etc)
 • Sprijinirea în alegerea celui mai potrivit candidat;
 • Sprijinirea clientului în realizarea formelor de angajare.

 

Criteriile de recrutare se stabilesc în colaborare cu clienţii şi vizează în special competenţele profesionale, experienţa, precum şi potenţialul de dezvoltare al candidatului. Durata procesului de recrutare se stabileşte în funcţie de necesităţile angajatorului, începe din momentul semnării contractului de prestări servicii şi se încheie în momentul prezentării candidaților.

 

SELECŢIA

Selecţia se realizează în funcţie de caracteristicile postului, cât şi de cerinţele clientului, după o metodologie specifică.

Dintre activităţile procesului de selecţie menționăm:

 • Intervievarea şi administrarea de teste candidaţilor (evaluarea candidatului);
 • Prezentarea candidaţilor;
 • Însoţirea candidatului în timpul negocierilor condiţiilor angajării;
 • Urmărirea integrării lor în organizaţie.

 

EVALUAREA

Evaluarea candidaţilor constă în:

 • Evaluarea competenţelor profesionale – se realizează în funcţie de postul vizat şi presupune aplicarea unor instrumente specifice (chestionare profesionale, teste şi chestionare de aptitudini generale şi specifice);
 • Evaluarea competenţelor psiho-individuale – folosind o metodologie proprie, fiecărui candidat i se va realiza un profil al personalitătii sale vizând în special caracteristicile necesare postului de muncă respectiv;
 • Evaluarea capacităților de adaptare şi integrare a candidatului în structura şi cultura organizaţională.

 

PREZENTAREA CANDIDATILOR

După o strategie de selecţie bine definită, dintr-un număr relativ mare de candidaţi, clientului i se vor prezenta un număr suficient de cadidaţi pentru fiecare poziţie cerută.

După interviurile susţinute de client cu candidaţii, acestuia i se va prezenta un raport detaliat al candidaţilor pe care i-a selecţionat. Raportul fiecarui candidat se va realiza după o atentă analiză a pregătirii educaţionale, a experienţei profesionale, a obiectivelor profesionale şi a profilului competențelor psihosociale.

GARANŢII

Oferim garanţii în ceea ce priveşte serviciile de Resurse Umane pe care le furnizăm în următoarele situaţii:

 • În situaţia în care angajatorul demite persoana angajată şi recomandată de firma noastră;
 • În situaţia în care angajatul pe care l-am recomandat îşi prezintă demisia.

Se stabileşte astfel de comun acord cu angajatorul o perioadă în care Agenţia noastră recomandă o nouă persoană pentru postul solicitat. Garanţia este stabilită odată cu termenii contractului.

Suntem adepţii stabilirii relaţiilor de afaceri pe termen lung cu clienţii nostri. Acest lucru ne permite să întelegem mai bine mediul, scopul şi valorile afacerii dumneavoastră.

 

CONFIDENŢIALITATE ŞI EXCLUSIVITATE

Relaţia profesională cu clienţii este bazată pe confidenţialitate şi încredere reciprocă.

În urma semnarii unei întelegeri, clientul se obligă să nu angajeze altă firmă de consultanţă pentru a recruta personal pe acelaşi post şi să nu efectueze demersuri directe de recrutare.

 

OFERTĂ FINANCIARĂ DE REFERINŢĂ // PERSONAL EVENIMENTE

 1. CONSULTANT EVENIMENT:
  • 300,00 lei / oră // întâlnire 2 ore;
  • 200,00 lei / oră // 2 întâlniri X 2 ore.
 2. MANAGER EVENIMENT:
  • 120,00 lei / oră// eveniment 1- 4 ore;
  • 100,00 lei / oră // eveniment 4 – 8 ore.
 1. COORDONATOR EVENIMENT (ŞEF SALĂ):
  • 75,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 50,00 lei / oră // eveniment 6 – 12 ore.
 2. SOMELIER:
  • 450,00 lei / oră // prezentare detaliată 1 – 2 ore;
  • 200,00 lei / oră // prezentare sampling 1 – 3 ore.
 3. HOSTESS = 150,00 lei / oră // eveniment 1 – 3 ore.
 4. OSPĂTAR:
  • 20,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 18,00 lei / oră // eveniment 6 – 12 ore.
 5. AJUTOR DE OSPĂTAR:
  • 18,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 16,00 lei / oră // eveniment 6 – 12.
 6. BARMAN:
  • 20,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 18,00 lei / oră // eveniment 6 – 12 ore.
 1. AJUTOR DE BARMAN:
  • 18,00 lei / oră // eveniment // 1 – 6 ore;
  • 15,00 lei / oră // eveniment // 6 – 12 ore.
 2. BUCĂTAR:
  • 50,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 40,00 lei / oră // eveniment 6 – 12 ore.
 3. AJUTOR DE BUCĂTAR:
  • 40,00 lei / oră // eveniment 1 – 6 ore;
  • 35,00 lei / oră // eveniment 6 – 12 ore.
 4. SPĂLĂTOREASĂ VESELĂ: 18,00 lei / oră // eveniment 12 ore.

 

 

CONTACT, INFORMAȚII, ÎNSCRIERI: Florin Catalin IVAN

WEB: formativ.ro

TELEFON: 0745-012-900

E-MAIL: contact@formativ.ro

Facebook: https://www.facebook.com/formativ.ro/